Bác Trần Quốc Hoàng - Đào Duy Từ , Hà Nội

Khi chứng kiến công đoạn thử nước công trình nhà khung thép mái tôn của sửa nhà AZ, tôi thấy họ thật sự là một đội ngũ làm việc có trách nhiệm và cẩn thận !

Chị Đỗ Thu Huyền - Thanh Xuân, Hà Nội

Tôi không ngờ nhà tôi thay hẳn bộ mặt mới mà chỉ với những sửa chữa nhỏ, đièu này cho thấy khả năng tư vấn giải pháp sửa rất nhà tiết kiệm của sửa nhà AZ. 

Anh Nguyễn Thái Hà- Phạm Văn Đồng , Hà Nội

Sau 2 năm được sửa nhà AZ chống thấm, nhà tôi không hề bị ngấm trở lại. Tôi đánh giá cao khả năng của sửa nhà AZ

Thay mới